Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)
 

Henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen  ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä 1.1.2019 yleislakina voimaan tullut Tietosuojalaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.
 

Tietojen käsittelyperuste

Mänttä-Vilppulan kaupungin palvelut perustuvat pääosin lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen.
Näihin palveluihin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, ja tällöin pyydämme Sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.
 

Tietosuoja Mänttä-Vilppulan kaupungin palveluissa

Asioidessasi kaupungin palveluissa, käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen. Kaupungin palveluissa tietosi on suojattu, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen.
 

Tietosuojaselosteet ja rekisteröidyn oikeudet

Mänttä-Vilppulan rekistereistä laaditut tietosuojaselosteet (rekisterinpitäjän informaatio rekisteröidylle) sekä lisätietoa oikeuksistasi rekisteröitynä saat kaupungin tietosuojavastaavalta.

Tietosuojan toteutumista valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto.

Lisää tietoa löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta.

Mänttä-Vilppulan kaupungin rekisteriselosteet:
Hallinto

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Sivistyspalvelut

Kaupunkikehityspalvelut
Ruokapalvelut
Talouspalvelut

TyöllisyyspalvelutInfra- ja ympäristöpalvelut