Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi ovat kaikille tärkeitä. Terveyden ja hyvinvoinnin kokemukset ovat yksilöllisiä. 

Oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi voi tehdä paljon.

Apua terveydenhuollosta

Terveydenhuollon palveluita saat Pirkanmaan hyvinvointialueelta, työterveydestä tai opiskeluhuollon palveluista ja Mäntänvuoren Terveydestä.

Omaolo-palvelu

Omaolo-palvelu auttaa sinua edistämään terveyttäsi. Omaolo.fi -​sivustolla täytettävän terveystarkastuksen vastausten perusteella Omaolo antaa sinulle kattavan raportin terveydentilastasi sekä ennusteen arvioidusta eliniästäsi ja sairastumisriskistä keskeisiin kansantauteihin.

Kun Omaolon terveystarkastus on täytetty, tarjoutuu mahdollisuus valita kuntavalikosta kotikunta, jonka jälkeen saa paikalliset toimintaohjeet.

Omaolon antamat suositukset ovat aina luotettavia, henkilökohtaisia ja ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Oirearviokyselyt pohjautuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja Käypä hoito -​suosituksiin.  Omaolon löydät täältä.