Osallistu ja vaikuta

Kuntalaisten oikeudesta osallistua säädetään kuntalain (410/2015) 22 §:ssä. Sen mukaan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua kunnan toimintaan. Kaupunginvaltuuston tehtävänä on pitää huolta siitä, että kuntalaisille on tarjolla laajasti ja monipuolisesti erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia. Laki ei kuitenkaan määrittele sitä, miten tämä tehdään, vaan esittää vain ehdotuksia osallistumisen tavoista. Entistä enemmän nousee esiin kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta, jossa kaupunki luo puitteet erilaiselle osallistumiselle.

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloiteoikeudesta on säädetty kuntalaissa.

Kunnan päätöksentekoa voi seurata tutustumalla esityslistoihin ja pöytäkirjoihin. Esityslistat julkaistaan internetissä ennen kunkin toimielimen kokousta.

Osallistumista ja vaikuttamista edistetään järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja,  selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa, valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin, järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun, suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa sekä tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Tutustu kaupungin osallisuusohjelmaan.