Kuntalaisaloite

Mänttävilppulalaiset voivat kuntalain mukaisesti tehdä kotikaupunkinsa toimintaa koskevia aloitteita.

Kuntalaisaloite on keino tuoda äänesi kuuluviin, kun haluat nostaa kotikunnassasi esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, johon tulisi saada parannusta. 

Kuntalaisaloitteen voi tehdä kuka tahansa kunnan asukas iästä riippumatta. Aloitteen voivat tehdä myös muun muassa kunnassa toimivat yhteisöt ja säätiöt. 

Aloitteiden tulee liittyä yhteisiin, kunnan toimintaa koskeviin asioihin. Palvelun käyttäjät voivat tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteena ei voi esimerkiksi jättää palautetta tai tehdä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia. 

Kaikki kuntalaisaloitteet käsitellään. Aloitteen käsittelee se viranomainen, jonka tehtäviin asia kuuluu. Kun kuntalaisaloitteen tekee vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, se on käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa. 

Näin teet kuntalaisaloitteen:

  1. Tee aloite ensisijaisesti Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Siellä on ohjeet aloitteen tekemiseksi. Palvelu julkaisee aloitteesi sivuillaan ja ohjaa sen Mänttä-Vilppulan kaupungin kirjaamoon.
  2. Voit toimittaa aloitteesi myös sähköpostitse tai paperilla suoraan kaupungin kirjaamoon.

Mänttä-Vilppulan kaupunki
Seppälän puistotie 15
35800 Mänttä
kaupunki@manttavilppula.fi