Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö on kunnan lakisääteistä toimintaa.  Sillä edistetään hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yksilöiden ja yhteisöjen arjessa sekä laajemmin yhteiskunnassa.

Alkoholista, huumeista, tupakka- ja nikotiinituotteista sekä rahapelaamisesta ja muista riippuvuuksista aiheutuu monenlaisia haittoja käyttäjän itsensä lisäksi läheisille, muille ihmisille, yhteisöille ja yhteiskunnalle.

Ehkäisevän päihdetyön muodot

Ehkäisevällä päihdetyöllä

• vahvistetaan päihteiden ja tupakka ja -nikotiinituotteiden käyttöön sekä rahapelaamiseen vaikuttavia suojaavia tekijöitä sekä poistetaan tai vähennetään riskitekijöiden vaikutusta

• vaikutetaan päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin ja rahapelaamiseen liittyviin tietoihin ja asenteisiin sekä riippuvuusongelmia kokevien ihmisten perusoikeuksien toteutumiseen

• ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden, huumausaineiden sekä päihtymiseen käytettävien lääkkeiden käyttöä ja rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle.

Käytännössä ehkäisevää päihdetyötä tehdään vähentämällä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa toimiviksi todetuilla menetelmillä, viestinnällä ja vahvistamalla ehkäisevän työn rakenteita.

Mänttä-Vilppulassa toimii moniammatillinen EPT eli ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja arvioimaan Mänttä-Vilppulan tilannetta. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia teemapäiviä, tietoiskuja, luentoja sekä luo yhteisiä toimintamalleja vaikuttavaan ehkäisevään päihdetyöhön.

Harrastamisen Suomen malli on yksi konkreettinen keino edistää lasten ja nuorten hyviä valintoja.

Etsivä nuorisotyö, nuorten omavalmentaja ja muut nuorisotyöntekijät ovat avainasemassa ennaltaehkäisevässä työssä.

Seurakuntien ja järjestöjen sekä liikuntaseurojen työ on merkittävää yksilön hyvinvoinnin tukemiseksi.

Mäntänvuoren terveys tarjoaa moniammatillista apua mielenterveyden ja päihteiden käytön tai toiminnallisten riippuvuuksien aiheuttamiin ongelmiin.

Pirhan sivuilta löydät riippuvuuksista tietoa sekä apua.

Ehkäisevää päihdetyötä koordinoi Mänttä-Vilppulassa hyvinvointikoordinaattori.