Strategia ja kehittäminen

Kaupungin strategia ja ohjelmat ohjaavat kaupungin päätöksentekoa ja tavoitteiden asettamista pitkällä aikavälillä.