Tilinpäätös 

Kaupunkikonsernin tilinpäätös toimintakertomuksineen on raportti toteutuneista tavoitteista ja taloudellisesta asemasta.

Tilinpäätös laaditaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kaupungin tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Toimintakertomuksessa esitetään taloudellista asemaa kuvaavia tunnuslukuja sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.