Perinnetyö

Kansallinen perinnetyö

Veteraanijärjestöt ovat valmistautuneet Suomessa useamman vuoden ajan ”perinneaikaan” kokoamalla ja kartoittamalla paikallisia tietoja sotiemme ajasta. Mänttä-Vilppulan perinnekartoituksen työryhmässä on lähdetty mukaan samaan työhön ja kartoituksen kohteena on ollut koko Suomen 100-vuotinen itsenäisyyden aika.

Perinnekartoituksen tehtävänä on koota yhteen tiedot paikallisesta perinnetiedosta, kohteista ja tutkimuksista sekä aineistojen saatavuudesta. Kartoitustyön tavoitteena on edistää uutta tutkimusta ja julkaisutoimintaa.

Kartoitusta on toteutettu vapaaehtoisten asian harrastajien avustuksella yhteistyössä kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Tietoja on kirjallisuuden lisäksi saatu eri yhteisöiltä, kyläyhdistyksiltä ja eri perinneyhdistyksiltä.

Kartoitustyö sisältää kaksi osaa.

OSA 1  (teos avautuu linkistä)                 
Vilppulan rintama – itsenäistymisen ja vuoden 1918 perinne
Mänttä-Vilppula sodissa 1939-1945 
Kansallisen perinteen järjestöt Mänttä-Vilppulassa
Kansallinen perinne Serlachius-museoissa 

OSA 2  (teos avautuu linkistä)
Muistomerkit ja muut perinnekohteet