Asiakasmaksut

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on 10,7 % perhekoon mukaisen tulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Maksun perusteena olevat tulorajat:

1.3.2023 alkaen

Perheen koko
henkilöä
Bruttotuloraja
€/kk
Maksu
%
 
2387410,7
3499810,7
4567510,7
5635310,7
6702810,7
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 €

1.8.2024 alkaen

Perheen koko
henkilöä
Bruttotuloraja
€/kk
Maksu
%
 
2406610,7
3524510,7
4595610,7
5666710,7
6737610,7
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275 €
  • Korkein maksu on 295 euroa kuukaudessa (1.8.2024 alkaen 311 €)
  • Alin perittävä maksu on 28 euroa (1.8.2024 alkaen 30 €)
  • Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa (1.8.2024 alkaen 124 €). Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.
  • Kunnallisessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). 
  • Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan.
  • Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Mikäli hoito on alkanut elokuun aikana, seuraavan vuoden heinäkuulta ei peritä maksua.
  • Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua tarkistetaan kuitenkin vuosittain sekä silloin kun perheen maksun perusteena olevissa tuloissa tapahtuu oleellinen muutos (+/- 10%), perheen koko muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Maksua tarkistetaan myös, mikäli palvelun laajuus muuttuu. Asiakkaan on ilmoitettava kaikista maksun perusteena olevista muutoksista. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.