Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava

sisältää pitkän aikavälin strategiset linjaukset.

Keskustaajaman osayleiskaavaan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinojen, teollisuuden, asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen kehittäminen infrastruktuurin taloudellisuusnäkökohdat ja kaupungin vetovoimaisuustekijät huomioiden. Tavoitevuosi on 2030.

Mänttä-Vilppulalla on väestökehityksensä suhteen haasteita. Koko Mänttä-Vilppulan väestöennuste on loivasti vähenevä. Tulevaisuus nähdään kuitenkin valoisana. Elinkeinoelämä on vireää, ja teollisuusidentiteetin rinnalle on noussut taidekaupunki-teema.

Kaavaselostus (ilman liitteitä)

Kaavakartta ja merkinnät Mänttä-Vilppulan karttapalvelusta. (lue ohje alla)

Karttapalvelussa on julkaistu kaikki voimassa olevat yleiskaavat (pdf-muodossa). Aineistot ja ohjeet löytyvät ikkunan vasemmasta ylälaidasta kohdasta Karttatasot ja selitteet. Zoomaa karttaa tarvittaessa isommaksi ja odota sen tarkentumista. Asetuksista voi säätää myös näkyvyyttä. Karttatasovalikosta voit valita katsottavan kaavatason. Kaavamerkintöjä katsottaessa valitse taso ”-määräykset”

Yhteystiedot
  • Julia
    Virtanen
    Kaupunkisuunnittelupäällikkö 044 035 4320