Yleiskaava

on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta.

Alasivut
Mänttä-Vilppulan kaupungissa on laadittu seuraavat yleiskaavat:
 • Vilppulan rantaosayleiskaavamuutos 2023, Riuttaniemi (oikeusvaikutteinen)
 • Keskustaajaman osayleiskaava 2019 (oikeusvaikutteinen)
 • Pohjaslahden rantaosayleiskaavan muutos ja kyläosayleiskaava 2012 (oikeusvaikutteinen) 
 • Korvensyrjän – Kortepoukaman osayleiskaava 2007 (oikeusvaikutteinen)
 • Vilppulan rantaosayleiskaava 2004 (oikeusvaikutteinen)
 • Mäntän rantaosayleiskaava 1993 (oikeusvaikutteinen)  
 • Mäntän osayleiskaava 2001 (oikeusvaikutukseton, osin voimassa)

Tarkista onko jollakin kaava-alueella suunnitelmia vireillä: Vireillä olevat kaavat ja suunnitelmat

Lisää aiheesta: Ympäristöhallinnon verkkosivut

Karttapalvelussa on julkaistu kaikki voimassa olevat yleiskaavat (pdf-muodossa). Aineistot ja ohjeet löytyvät ikkunan vasemmasta ylälaidasta kohdasta Karttatasot ja selitteet. Zoomaa karttaa tarvittaessa isommaksi ja odota sen tarkentumista. Asetuksista voi säätää myös näkyvyyttä. Karttatasovalikosta voit valita katsottavan kaavatason. Kaavamerkintöjä katsottaessa valitse taso ”-määräykset”.

Yhteystiedot
 • Julia
  Virtanen
  Kaupunkisuunnittelupäällikkö 044 035 4320