Liikennealueet

Kaupungilla on hoidettavia katuja Kolhossa, Vilppulassa ja Mäntässä. Kadut pyritään pitämään kohtuullisessa kunnossa kaikkina vuodenaikoina, että ne olisivat käyttäjille turvallisia käyttää.

Kaupungilla on hoidettavaa katuverkostoa noin 122 km. Katuverkosto jakaantuu kolmeen eri taajamaan, Mänttä 76 km, Vilppula 30 km ja Kolho 16 km.

Kevyen liikenteen verkosto

Kevyenliikenteen verkostoa kaupungilla on Mäntässä 24 km, Vilppulassa 5,5 km ja Kolhossa 1,2 km.
Yhteensä kevyenliikenteen verkostoa on Ely-keskuksen verkosto mukaan lukien Mäntässä 31,5 km, Vilppulassa 13 km ja Kolhossa 2,5 km.

Katujen kunnossa- ja puhtaanapito

Katujen kunnossa- ja puhtaanapito hoidetaan kaupungin ylläpidettävillä alueilla osaksi kaupungin omalla kalustolla ja urakoitsijoilta ostettavilla palveluilla.

Katuvalot

Kaupungin katuverkoston katuvalopisteitä on yhteensä noin 3200 kpl ja ne ovat myös kolmessa eri taajamassa. Mänttä 1840 kpl, Vilppula 835 kpl ja Kolho 525 kpl. Katuvalojen yösammutukset on käytössä klo. 23:30 – 05:00 välisenä aikana poislukien Mäntän ydinkeskusta, josta katuvalojen yösammutukset eivät ole käytössä. Kaikki katuvalot ovat sammutettuina toukokuusta alusta elokuun loppupuolelle.

KAAVA-ALUEILLA SIJAITSEVAT ELY-KESKUKSEN YLLÄPITÄMÄT TIET
Mänttä: Hämeentie, Valtatie ja Satakunnantie
Vilppula: Mäntäntie, Keskuskatu, Hopunmäentie ja Koskentie
Kolho: Tehtaantie
Näistä voit antaa palautteet tienkäyttäjän linjaan puh. 0200 2100 tai palauteväylän kautta


Lähetä alueiden hoitoon ja kuntoon liittyvää palautetta ensisijaisesti Palvelupyynnöt ja vikailmoitukset-sivun kautta.

Kaupungin vikapäivystys virka-ajan ulkopuolella 044 774 9007.


AJONEUVOJEN SIIRROT

Hylätyt ajoneuvot

Kilvettömään, hylätyksi katsottuun ajoneuvoon kiinnitetään siirtokehotus. Mikäli ajoneuvossa on rekisterikilvet, lähetetään ajoneuvon omistajalle tai haltijalle siirtokehotus. Poikkeustilanteissa siirto voidaan tehdä välittömästi, ilman siirtokehotusta (esimerkiksi rekisteröimätön ja katsastamaton ajoneuvo). Ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on noin viikko aikaa siirtää ajoneuvo. Mikäli siirtokehotusta ei noudateta, tehdään siirtopäätös ja kaupunki siirtää ajoneuvon varastoalueelle. Siirtopäätös lähetetään ajoneuvon omistajalle tai haltijalle (mikäli on tiedossa), lisäksi siirretyistä ajoneuvoista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja nettisivuilla. Siirron jälkeen omistaja tai haltija voi lunastaa ajoneuvonsa kuukauden sisällä kuulutuksesta maksamalla kaupunkin vahvistamat siirto- ja säilytyskustannuksen Mikäli omistaja tai haltija ei lunasta ajoneuvoaan, ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen joko 30 tai 60 päivän kuluessa riippuen ajoneuvon arvosta ja siitä onko ajoneuvon omistaja tiedossa. Kaupunki laskuttaa ajoneuvon omistajalta tai haltijalta ajoneuvon siirrosta ja säilytyksestä aiheutuneet, kaupunkin vahvistamat kustannukset 250,00 €/siirto.

Yksityiseltä alueelta hylätty ajoneuvo siirretään vain alueen haltijan perustellusta virka-apupyynnöstä. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset, mikäli niitä ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Romuajoneuvot

Siirtokehotus kiinnitetään kilvettömään ajoneuvoon. Mikäli ajoneuvossa on rekisterikilvet, lähetetään siirtokehotus ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Mikäli ajoneuvo on palanut tai muutoin siinä kunnossa, että se on vaaraksi ympäristölle tai ihmisille, se voidaan siirtää välittömästi. Ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on noin viikko aikaa siirtää ajoneuvo. Mikäli siirtokehotusta ei noudateta, tehdään siirtopäätös ja ajoneuvo siirretään kaupungin toimesta varastoalueelle. Tällöin romuajoneuvojen omistusoikeus siirtyy kaupungille välittömästi. Yksityiseltä alueelta ajoneuvo siirretään vain alueen haltijan perustellusta virka-apupyynnöstä. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset 250,00 €, mikäli niitä ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.


Ohjeet kaupungin ja valtion vastuurajojen tarkasteluun

Liikenteen asiakaspalvelun sivustolta löytää vastaukset muun muassa usein kysyttyihin asioihin. Tämän sivuston kautta voi lähettää palautetta valtion hoitamista alueista. Palvelua ylläpitää Väylävirasto.

Kaupungin alueella sijaitsevat ELY-keskuksen hoitamat väylät ovat nähtävänä karttamuodossa saman palvelun valtion jalankulku- ja pyöräilyväylien tietosivulla.

Väyläviraston Suomen Väylät -palvelussa on lisäksi nähtävissä valtion maantiet.

Yhteystiedot
  • Arto
    Myllylä
    Infrapalvelupäällikkö 050 033 3538