Nuorten yksilövalmennus

Yksilövalmennuksen tavoitteena on herättää nuorissa (18-28v) kiinnostus vaikuttaa omaan elämäänsä sekä tukea nuorta tulevaisuuden suunnittelussa.

Nuorten työpajan seinättömässä pajassa yksilövalmentajan antama henkilökohtainen valmennus on tarjolla esim. työkokeilun ajalle.

Nuorten ryhmätoimintaa toteutetaan Kirkkiksellä starttivalmennuksessa kahtena päivänä viikossa. Ryhmässä nuoret harjaantuvat turvallisessa ympäristössä erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja heillä on mahdollisuus etsiä elämäänsä suuntaviivoja. Toiminta tukee mm. sosiaalisia taitoja, arjen hallintaa ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Nuorten yksilövalmennus on tarkoitettu 18-28-vuotiaille nuorille. Keskeisellä sijalla on nuoren elämäntilanteen kartoittaminen ja sopiviin palveluihin ohjaaminen. Ensisijaisesti palvelu on tarkoitettu työttömille, ammattikouluttamattomille nuorille, mutta koulutus tai muu toiminta ei ole este yhteydenotolle.

Nuoret voivat hakeutua palvelun piiriin itse tai ohjatusti esimerkiksi TE-palveluiden, sosiaalitoimen tai muun palvelun kautta.

Yhteystiedot

  • Leena
    Aalto
    Nuorten yksilövalmentaja, Palveluohjaaja 044 728 8319
  • Outi
    Hämäläinen
    Etsivä nuorisotyöntekijä 044 097 9211