Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö tukee niitä nuoria, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai joilla ei ole suunnitelmia tulevaisuuden varalle.

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille. Sen tavoitteena on rakentaa jokaiselle tuen tarpeessa olevalle nuorelle yksilöllinen polku, oli kyse sitten opintoihin, työelämään, työtoimintaan tai terveyspalveluihin liittyvästä palveluntarpeesta. Etsivä nuorisotyö perustuu yksilötyön ohella pitkälti verkostoyhteistyöhön.

Työtä tehdään ammatillisella, mutta rennolla otteella ja tapaamisia jatketaan juuri niin kauan, kun nuori kokee niitä tarvitsevansa.

Nuorisolain mukaisesti kotikunnan etsivälle nuorisotyölle ilmoitetaan ne nuoret, jotka ovat keskeyttäneet 2. asteen opinnot, varusmies- tai siviilipalveluksen. Myös nuori itse ja/tai nuoren vanhemmat voivat olla yhteydessä. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista.

Etsivään nuorisotyöhön voi olla yhteydessä nuori itse, hänen läheisensä tai viranomainen Yhteys etsivään -sivuston kautta.

  • Outi
    Hämäläinen
    Etsivä nuorisotyöntekijä 044 097 9211