Hankinnat

Tällä sivulla julkaistaan Mänttä-Vilppulan kaupungin avoimet tarjouspyynnöt. 

Tarjouspyynnön yhteyshenkilöt, toimitustavat sekä muut ohjeet on ilmoitettu tarjouspyynnössä.

Mänttä-Vilppulan kaupungin hankintalain kynnysarvojen ylittävät tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan myös sähköisessä ilmoitus kanavassa Hilmassa. Hankintalain mukaan julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintasäännösten mukaisesti. Suomen laki julkisista hankinnoista pohjautuu EU:n hankintadirektiiveihin.

Mänttä-Vilppulan kaupungin julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain mukaisesti. Kaupungin hankintoja ohjaa hankintalaki, kaupungin hallintosääntö sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin hankintaohjeet.