Tietopyyntölomake

Tällä lomakkeella pyydetään julkisuuslakiin perustuen julkisia asiakirjoja/tietoja. Jos tietopyyntö koskee salassa pidettäviä tai henkilötietoja sisältäviä tietoja, niin täydennä myös tiedon käyttötarkoitus ja perustelut sekä tietojen suojaus ja toimita tietopyyntö omakätisesti allekirjoitettuna kirjepostina tai asioi paikan päällä henkilöllisyyden varmistamiseksi. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/1999, 11-13§)

Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat tietopyynnöt osoitetaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Tietopyyntö

Tietojen toimitustapa
Nimi
Osoite