Yleisavustukset

Vuoden 2024 yleisavustusten hakemukset tulee jättää sähköisellä hakulomakkeella ma 15.4. klo 16.00 mennessä

Lomakkeiden täyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti).

Hae yleisavustusta tästä linkistä (E-lomake)

Hakemusta tehdessä on huomioitava kaupunginhallituksen hyväksymät avustusten periaatteet ja myöntämiskriteerit.

Periaatteet kaupunginhallituksen myöntämien yleisavustusten hakuun:
 • Avustuksia myönnetään ensisijaisesti mänttä-vilppulalaisille ja perustellusti myös muille Mänttä-Vilppulassa toimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille ja yhteisöille.
 • Toimitila-avustusta voidaan hakea yleishyödyllisen yhteisön toimitilan kiinteistöveron maksamiseen. Kiinteistöjä koskevat avustukset rajataan niin, että yhdistyksen, jonka pääasiallinen tehtävä on kiinteistön ylläpito, avustussumma on korkeintaan kiinteistöveroa vastaava summa. Kiinteistön hallinnointiin, ylläpitoon ja korjauksiin ei myönnetä yleisavustuksia.
 • Kohdeavustusta haettaessa on esitettävä arvio kohteen menoista ja tuloista mukaan lukien muualta haetut/saadut avustukset ja yhdistyksen muu varainhankinta.
 • Yhdistysten vuosijuhliin ei myönnetä avustusta.
 • Avustushakemuksen liitteeksi edellytetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024, hakijan sääntöjen mukaisesti hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastuskertomuksineen vuodelta 2023 (yhdistyksen vuoden 2023 tilinpäätös tulee olla käsitelty ja hyväksytty, sisältäen päätösote tai kopio pöytäkirjasta).
 • Avustuksen hakijan on toimitettava kaupungille yhdistyksen säännöt, ellei niitä ole aiemmin toimitettu, tai niihin on tullut muutoksia.
 • Avustuksen saajan tulee sitoutua toimittamaan kaupungin tarkastettavaksi kaikki se kirjallinen aineisto, joka on tarpeen avustuksen käytön selvittämiseksi.
 • Puutteellisin tiedoin ja asiakirjoin toimitettuja hakemuksia ei käsitellä. Kaupunki voi kuitenkin antaa mahdollisuuden hakuajan jälkeiseen hakemuksen täydentämiseen perustellusta syystä.

Myöntämiskriteerit:
 • Yhdistyksen/yhteisön toiminta edistää kaupungin strategisia tavoitteita ja/tai tukee ja täydentää kaupungin toimintaa ja/tai edistää Hyte-työtä.
 • Toiminnan laatu ja laajuus Mänttä-Vilppulassa.
 • Jäsenmäärä.
 • Toiminnan kehittäminen ja/tai uudenlaisen toiminnan käynnistäminen yhdistyksen toimesta.

Lisätiedot

Yleisavustukset / tiedustelut: 
hallintojohtaja Anitta Hietaniemi, 044 097 9202
etunimi.sukunimi@taidekaupunki.fi

Myönnetyt yleisavustukset 2023 
Pöytäkirja