Liikunta-avustukset

Vuoden 2024 hakemukset tulee jättää sähköisellä hakulomakkeella ma 15.4. klo 16.00 mennessä

Hae liikunta-avustusta tästä linkistä (Avustusverkko-palvelu)

Hakemusta tehdessä on huomioitava sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksymät avustusten periaatteet ja myöntämiskriteerit.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimivaltaan kuuluvien avustusten yleisperiaatteet: 
 • avustuksia myönnetään ensisijaisesti mänttävilppulalaisille ja perustellusti myös muille Mänttä-Vilppulassa toimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille, yhteisöille tai ammattitaiteilijoille yhteisölliseen toimintaan 
 • yhdistysten vuosijuhliin ei myönnetä avustusta 
 • avustusta haettaessa on esitettävä arvio kohteen menoista ja tuloista mukaan lukien muualta haetut/saadut avustukset ja muu varainhankinta 
 • avustushakemuksen liitteeksi edellytetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024, hakijan sääntöjen mukaisesti hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastuskertomuksineen vuodelta 2023 (yhdistyksen tilinpäätös tulee olla käsitelty ja hyväksytty sisältäen päätösote tai kopio pöytäkirjasta) 
 • avustuksen hakijan on toimitettava kaupungille yhdistyksen säännöt, ellei niitä ole aiemmin toimitettu tai niihin on tullut muutoksia 
 • avustuksen saajan tulee sitoutua toimittamaan kaupungin tarkastettavaksi kaikki se kirjallinen aineisto, joka on tarpeen avustuksen käytön selvittämiseksi 
 • puutteellisin tiedoin ja asiakirjoin toimitettuja hakemuksia ei käsitellä, kaupunki voi kuitenkin antaa mahdollisuuden hakuajan jälkeiseen hakemuksen täydentämiseen perustellusta syystä.

Myöntämiskriteerit liikunta-avustuksissa: 
 • avustus voidaan kohdentaa ainoastaan Mänttä-Vilppulassa kirjoilla olevalle urheilu- ja liikuntatoimintaa harjoittavalle yhdistysrekisterissä olevalle seuralle
 • urheiluseuran statukseen vaaditaan aktiivinen toiminta Suomen Olympiakomitean alaisessa urheilun lajiliitossa, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön tuen piirissä 
 • hakijan on lajiliittonsa kautta oltava sitoutunut urheilun eettiseen säännöstöön sisältäen mm. vastuullisuus- ja antidoping-työn sekä liikunnallisen elämäntavan edistämisen 
 • hakijan on sitouduttava kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja kaupungissa toimivien urheiluseurojen yhteistyösopimukseen 
 • hakemuksen arvioinnissa painotetaan seuraavia kriteerejä:
  • alle 20-vuotiaat liikkujat 50 % (painotus lisenssiurheilijoilla kolmen suhde yhteen verrattuna ei-lisenssiurheilijoihin) 
  • kilpailullinen menestys 15 % 
  • tilinpäätös ja lajin kalleus 15 % 
  • kokonaisliikkujien määrä ohjatussa toiminnassa 10 % 
  • koulutetut ohjaajat 10 % 

Lisätiedot

Liikunta-avustukset / tiedustelut: 
Liikuntapalvelupäällikkö Jari Ahvenjärvi, 050 328 7326
etunimi.sukunimi@taidekaupunki.fi 

Myönnetytyt liikunta-avustukset 2023
Pöytäkirja