Kulttuuriavustukset

Vuoden 2024 hakemukset tulee jättää sähköisellä hakulomakkeella ma 15.4. klo 16.00 mennessä

Lomakkeiden täyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti). 

Hae kulttuuriavustusta tästä linkistä (E-lomake)

Hakemusta tehdessä on huomioitava sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksymät avustusten periaatteet ja myöntämiskriteerit.


Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimivaltaan kuuluvien avustusten yleisperiaatteet: 
 • avustuksia myönnetään ensisijaisesti mänttävilppulalaisille ja perustellusti myös muille Mänttä-Vilppulassa toimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille, yhteisöille tai ammattitaiteilijoille yhteisölliseen toimintaan 
 • yhdistysten vuosijuhliin ei myönnetä avustusta 
 • avustusta haettaessa on esitettävä arvio kohteen menoista ja tuloista mukaan lukien muualta haetut/saadut avustukset ja muu varainhankinta 
 • avustushakemuksen liitteeksi edellytetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024, hakijan sääntöjen mukaisesti hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastuskertomuksineen vuodelta 2023 (yhdistyksen tilinpäätös tulee olla käsitelty ja hyväksytty sisältäen päätösote tai kopio pöytäkirjasta) 
 • avustuksen hakijan on toimitettava kaupungille yhdistyksen säännöt, ellei niitä ole aiemmin toimitettu tai niihin on tullut muutoksia 
 • avustuksen saajan tulee sitoutua toimittamaan kaupungin tarkastettavaksi kaikki se kirjallinen aineisto, joka on tarpeen avustuksen käytön selvittämiseksi 
 • puutteellisin tiedoin ja asiakirjoin toimitettuja hakemuksia ei käsitellä, kaupunki voi kuitenkin antaa mahdollisuuden hakuajan jälkeiseen hakemuksen täydentämiseen perustellusta syystä.

Myöntämiskriteerit kulttuuriavustuksissa: 
 • yhteisöllisen kulttuuritoiminnan tulee edistää kaupungin strategisia tavoitteita (kaupunkistrategia, hyvinvointisuunnitelma, lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, kulttuuristrategia) ja/tai täydentää kaupungin kulttuuritoimintaa 
 • edistää kulttuurihyvinvoinnin toteuttamista 
 • toiminnan laatu, laajuus ja vaikuttavuus sekä yhteistyöverkostot 
 • jäsenmäärä 
 • toimintaan/tapahtumaan osallistuvien määrä 
 • aktiivisuus toimintaan liittyvässä varainhankinnassa 
 • toiminnan kehittäminen ja/tai uudenlaisen toiminnan käynnistäminen 

Lisätiedot

Kulttuuriavustukset / tiedustelut:
Kulttuuripäällikkö Antti Korkka, p. 044 4288 210 
etunimi.sukunimi@taidekaupunki.fi 

Myönnetyt kulttuuriavustukset 2023 
Pöytäkirja