Nuorisovaltuusto

Mänttä-Vilppulan nuorisovaltuusto (nuva)

Nuva on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, kunnan tasolla toimiva vaikuttajaryhmä, joka ajaa paikallisten nuorten etuja. Toiminnan lähtökohtana on Nuorisolaki (1285/2016): nuorten mielipide tulee ottaa huomioon heitä koskevista asioista päätettäessä.

Nuvan tehtävänä on mm. edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Mänttä-Vilppulassa. Se toimii sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisena ja tuo nuorten näkökulmaa esille kaupungin asioiden valmisteluvaiheessa ja päätöksenteossa.

Nuvan tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan yhteisten asioiden hoitamisesta, saada nuorten ääni kuulumaan kunnallisessa päätöksenteossa sekä edistää nuorten viihtyvyyttä kaupungissamme.

Nuvan ohjaajana toimii nuorisosihteeri.

  • Tarja
    Tastula
    Nuorisosihteeri 050 553 7219 | snapchat: palis_tarja