Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyön kohderyhmänä ovat perusopetuksen 7.–9.-luokkalaiset. Koulunuorisotyöntekijän tavoitteena on yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa toimia koululla helposti lähestyttävänä ja turvallisena aikuiskontaktina sekä vahvistaa opintoihin kiinnittymistä. Toiminnalla pyritään lisäämään nuoren kouluviihtyvyyttä ja kouluyhteisöön kuulumisen tunnetta sekä osallisuutta ja opiskeluhyvinvointia.

Koulunuorisotyö pitää sisällään mm. koulun arjessa kohtaamista, välituntitoimintaa, ryhmä- ja yksilöohjausta sekä ajankohtaisiin ilmiöihin reagoimista.

Koulunuorisotyöntekijä on tavattavissa Vilppulan yhteiskoulussa maanantaisin ja tiistaisin sekä Koskelan yläkoululla keskiviikosta perjantaihin.

  • Tanja
    Lamminen
    Koulunuorisotyöntekijä 044 097 9215 | snapchat: tanja_kirkkis