Jääareenan säännöt

Jääareenan säännöt

Mäntän Jääareenan säännöt

1. Jääareenalla on noudatettava työvuorossa olevan liikuntapaikkahoitajan ohjeita ja määräyksiä.

2. Jokaisella vuorolla on oltava täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka vastaa vuoron toiminnasta. Liikuntapaikkahoitaja ilmoittaa vuoron vastuuhenkilölle, jos ryhmän käyttäytymisessä ja toiminnassa on huomautettavaa. Vastuuhenkilö vastaa myös siitä, että ao. ryhmän vuorolla noudatetaan jäähallilla näitä sääntöjä. Jokaisen vuoron vastuuhenkilön on varmistettava, että kaupungilla on käytössään oikeat yhteystiedot.

3. Vuorojen ja/ tai tapahtuminen vastuuhenkilöt vastaavat tarvikkeiden (esim. peli-, kello- ja äänentoistolaitteiden) noutamisesta, käytöstä ja palauttamisesta takaisin niille varattuun tilaan. Mahdollisista vioista on ilmoitettava viipymättä työvuorossa olevalle liikuntapaikkahoitajalle.

4. Pukuhuoneet ovat käytettävissä 30 min. ennen ja 30 min. jälkeen varatun hallivuoroa. Muutoksista ilmoittaa liikuntapaikkahoitaja. Tarpeen mukaan samaa koppia voi käyttää useampi joukkue/ ryhmä yhtä aikaa.

5. Noudata vuoron aikoja. Jäälle saa mennä vasta vuoron alkaessa, ja kaukalon on oltava tyhjä vuoron merkittynä päättymisajankohtana.

6. Jään kunnostuksen aikana ja ennen jäänhoitokoneen ajoportin sulkemista jäälle ei saa mennä,  eikä kentälle saa heittää mitään esineitä, mukaan lukien KIEKOT! 

7. Mikäli vuoron alku viivästyy, lyhentää se kyseistä vuoroa.

8. Liikkuessasi jääareenan käytävillä luistimilla kulku aina kumimattoja pitkin!

9. Pukuhuoneisiin ja pelaaja-aitioihin johtavilla käytävillä oleskelu on sallittu vain joukkueenjohtajille, valmentajille, huoltajille ja pelaajille. Toimitsija-alueella voivat olla vain toimitsijat. Vanhempien ja muiden tukijoukkojen oleskelu on sallittu vain yleisötiloissa eli katsomossa ja kahviossa.

10. Jääareenalla tulee noudattaa yleistä siisteyttä; roskat roskakoreihin ja tyhjät juomapullot yms. niille varattuihin paikkoihin. Mailojen huolto ja luistimien teroitukset hoidetaan niille varatuissa paikoissa. Vastuuhenkilö huolehtii siitä, että joukkueelta ei jää vaate- ym. tavaraa halliin tai pukuhuoneisiin. Lisäksi vastuuhenkilö huolehtii siitä, että vuoron/ tapahtuman jälkeen hallissa tehdään ”karkea” yleissiivous, eli kaikki irtoroskat toimitetaan roskakoreihin.

11. Tupakan, päihteiden ja muiden niihin rinnastettavien aineiden käyttö on jääareenan alueella EHDOTTOMASTI KIELLETTY!  Pois lukien osoitettu anniskelualue, tilaisuuksissa joissa on anniskelulupa! Omia alkoholituotteita jääareenalle ei saa tuoda!

12. Jäävuorolle tuleva joukkue asettaa maalit paikalleen ennen harjoitusten alkua. Harjoitusvuoron päätyttyä siirtää poistuva joukkue kentällä olevat maalit jään huollon ajaksi kentän sivuun liikuntapaikkahoitajan ohjeiden mukaan.

13. Otteluissa olevat kilpailuvälineet siirtää järjestävä ryhmä itse jäälle, kentänhoitotauoilla jään sivuun ja otteluiden jälkeen jäältä pois.

14. Jääareenan käytävillä kiekoilla ja palloilla pelailu on kielletty.

15. Vuoroista ja tapahtumista kaupunki julkaisee listaa internet-sivustolla www.manttavilppula.fi/liikunta. Vastuuhenkilön on seurattava ao. sivustolta mahdolliset vuorojen muutokset ja informoitava niistä omaa ryhmäänsä. Mikäli vuoron siirto tapahtuu alle 14 vrk:ta tapahtumasta, ilmoittaa kaupunki asiasta vastuuhenkilölle.

16. Pelivuoroilla kaukalo tyhjennetään muista käyttäjistä Suomen Jääkiekkoliiton voimassaolevan ohjeiston mukaisesti. Muutoksia voidaan tehdä silloin, kun toimijat sopivat asiasta yhteisellä päätöksellä keskenään.

– turnauspäivinä jäänhoitotauot sovitaan erikseen työvuorossa olevan liikuntapaikkahoitajan kanssa.

17. Vuoron peruuttamisesta on käyttäjän toimesta ilmoitettava aina mahdollisimman hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kolme (3) vuorokautta etukäteen. Muussa tapauksessa Mäntän Jääareenayhtiö laskuttaa ao. vuorosta virallisen taksan mukaisen hinnan.

18. Pelit ja tapahtumat syrjäyttävät harjoitusvuorot. Mäntän Jääareenayhtiö laskuttaa vuoroista käytön mukaan.

19. Mikäli vuoron käyttäjän huolimattomuus, tai tarkoituksellinen teko, vahingoittaa Mäntän Jääareenayhtiön omaisuutta, tullaan korvaus perimään siltä yhdistykseltä/ yhteisöltä, jonka vuoron aikana vahinko on aiheutunut.

20. Mikäli vuorolta aiheutuu toistuvaa häiriökäyttäytymistä, tai muita väärinkäytöksiä, voidaan vuoro peruuttaa Mäntän Jääareenayhtiön toimesta.

21. Jäällä ei saa olla ilman varattua vuoroa.  Muista Jääareenan tiloista on sovittava aina tapauskohtaisesti.

22. Henkilökunnan tiloissa ei sallita ulkopuolista oleskelua

23. Jääareenalla oleskelu aukioloaikojen ulkopuolella kielletty.                       

Mäntän Jääareena Oy

Käyttäjille toimintaohjeet

1. Pelaajien kulku pukuhuoneisiin ulkokautta.

2. Ovien tarpeetonta auki pitämistä on vältettävä.

3. Jäävuoron alkua odotetaan pukuhuoneissa.                                                                                                                     

4. Paloilmoituksen aikana EHDOTTOMASTI noudatettava annettuja ohjeita.

5. Ammoniakkihälytyksen aikana, odota ohjeita jäähallin henkilökunnalta

6. Noudata sääntöjä ja toimintaohjeita.

7. Ilmoita viipymättä havaitsemistasi vioista ja/tai puutteista henkilökunnalle.