Latujen hoito

Latu- ja ulkojääkartta

Hiihtoladut kunnostetaan tarpeen mukaan. Mänttä/Vilppula/Kolho hoitettavaa latua on n. 38 km. Lumisateen jälkeen latureitistön kunnostus kestää n. 8 tuntia. Latuhuolto alkaa n. klo 7.00.

Valaistujen hiihtolatujen valot sammuvat klo 22.00.

Latuhuolto (Mänttä)

Hoidettavat hiihtoladut:
1. Valaistut ladut; Urheilukeskus ja MäntänvuorI
2. Hiihdon opetuspaikat: Koskelan alakoulun kenttä, Urheilukeskuksen opetuspaikka sekä Mäntänvuoren kentän alue
3. Yhdysladut: Vuohimetsä-Parkkivuori 5 km ja Mäntänvuori-Runttimäki 3 km
4. Keurusselän jäälatu viikot 8-10, keliolosuhteista riippuen, 8 km

Hiihtolatujen kunnostusjärjestys voi vaihdella.
Huomio! Lumisateen jatkuessa ladut kunnostetaan sateen loputtua tai seuraavana työpäivänä!

Turvallisuus

• Kukin liikkuu hiihtoreitillä omalla vastuullaan
• Anna latuhoitokoneelle riittävästi tilaa
• Palaa ladulle vasta, kun latuhoitokone on riittävän kaukana
• Noudata latuopasteita
• Ladut ovat hiihtämistä varten, muu ulkoilu tapahtuu kevyen
   liikenteen reiteillä
• Koirien ulkoiluttaminen on ladulla kielletty
• Ilmoita havaitsemistasi epäkohdista infrapalveluille (kts. yhteystiedot)

Hiihtomaan ohjeet

1. Tutustu ensin kartalta hiihtomaan suorituspaikkoihin ja
    ylösmenoväyliin.
2. Odota, kunnes tulee tilaa. Älä ruuhkauta suorituspaikkoja.
    Ylempää laskeva väistää alempana olevaa.
3. Nouse ylös vain ylösmenoväyliä.
4. Noudata varovaisuutta laskiessasi.

Nautinnollisia hetkiä hiihtomaassa!

Latuhuolto (Vilppula)

Hoidettavat hiihtoladut:
1. Parkkivuoren valaistu
    Golfkentänlenkki
    Rangenlenkki
    Kolhon valaistu
2. Hiihdon opetuspaikat;  Sataman alue 
3. Yhdyslatu Pollari-Kolho 7 km
    Parkkivuori-Vuohimetsä 5 km
4. Ukonselän sekä Kaijanselän jääladut viikot 8-10, keliolosuhteista riippuen!

 Pohjaslahden latuhuollon hoitaa Kyläyhdistys Puhuri ry.