Varhaiskasvatussuunnitelma

Mänttä-Vilppulan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU on laadittu yhdessä lasten,  huoltajien, henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on kansallinen normi.

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu:

  • valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista
  • paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta
  • lasten varhaiskasvatussuunnitelmista.

Paikallinen suunnitelma velvoittaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitoutumaan varhaiskasvatuslain sekä perusteiden arvoperustan, tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen toimintaan niin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, avoimessa varhaiskasvatuksessa kuin yksityisesti järjestettävässä varhaiskasvatuksessa.

Syksyllä 2016 järjestetty  merirosvoseikkailu aloitti vasuprosessin arvokeskustelun kutsumalla mukaan huoltajat ja päättäjät  pohtimaan varhaiskasvatuksen tärkeitä asioita. Lapset työstivät vasua varhaiskasvatuksen arjessa yhdessä henkilöstön kanssa.

Tämän jälkeen vasun eri osa-alueita työstettiin pienryhmissä, joihin osallistui työntekijöitä ja huoltajia. Vasuprosessissa on ollut mukana  lapsiperheiden elämään liittyviä yhteistyökumppaneita, kuten lastensuojelu ja seurakunta. Vasun tekemisessä on myös huomioitu esiopetuksen- ja perusopetuksen asiakirjat sekä muut lapsia koskevat asiakirjat. Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty viimeksi vuonna 2022 (Sivistyslautakunta 14.6.2022 § 59)

Mänttä-Vilppulan kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman.