Varhaiskasvatukseen hakeminen ja paikan irtisanominen 

Varhaiskasvatukseen voi hakea koko toimikauden ajan, neljä (4) kuukautta ennen toivottua hoidon alkamisajankohtaa.

Tervetuloa tutustumaan varhaiskasvatuksen yksikköihimme!

Hakeminen, irtisanominen ja palveluntarpeen (tuntirajojen) muutokset tehdään sähköisen asioinnin kautta.

Varhaiskasvatukseen hakeminen
  • paikkaa on haettava neljä (4) kuukautta ennen toivottua hoidon alkamisajankohtaa
  • viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen hoidon tarvetta, jos tarve johtuu ennakoimattomasta ja äkillisestä vanhempien työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta
  • varhaiskasvatukseen voi hakea koko toimikauden ajan

Kokoaikainen tai osa-aikainen varhaiskasvatus
  • kokoaikainen varhaiskasvatus on yli 35h/ viikko, 148-210h/kk
  • osa-aikainen varhaiskasvatus voi olla keskimäärin 20 – 35 h /viikossa kuitenkin enintään 147 h/kk tai keskimäärin 20h/vko kuitenkin enintään 84 h/kk

Sovittu palveluntarve on voimassa vähintään kolme (3) kuukautta, jonka jälkeen hoidon tarve voidaan tarkistaa ja sopimusta tarvittaessa muuttaa. Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisen asioinnin kautta eDaisy-palvelussa. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi -palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Daisy toimii parhaiten Chrome tai Mozilla selaimen kautta, Ei Internet Explorerilla.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
  • varhaiskasvatuspaikka tulee irtisanoa ennen hoidon päättymistä, mielellään heti kun tieto tarpeen päättymisestä on tiedossa. Irtisanominen tehdään eDaisy-asioinnissa tai muulla tavoin kirjallisesti.
  • irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti
  • laskutus päättyy sovittuun irtisanomispäivään

Kun varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan, uuden varhaiskasvatushakemuksen voi tehdä vasta aikaisemman hoitosuhteen päätyttyä. Paikan irtisanominen katkaisee hoitosuhteen ja uutta paikkaa on haettava voimassa olevien hakuehtojen mukaisesti.