Rakentamisen ohjeet

Rakennusvalvonnasta saat ohjeita tarvittavien lupien hakemiseen.

Rakennusluvan hakeminen

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen sekä käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen. Eräisiin vähäisiin rakennushakkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Mänttä-Vilppulassa rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkikehityslautakunta, joka on delegoinut lupa-asiat rakennustarkastajalle.

Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä saa tietoa kunnan rakennustarkastajalta.

Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Joissain tapauksissa ennen rakennuslupaa on haettava poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu ja niitä haetaan kunnalliselta viranomaiselta. Mänttä-Vilppulassa viranomaisena toimii kaupunkikehityslautakunta.

Lupapiste-palvelun kautta haetaan sähköisesti kaikki luvat. Lue tästä tarkemmat ohjeet.

Pirkanmaan maakuntamuseon ohjeet kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen tai pihapiiriin asennettavasta aurinkopaneelijärjestelmästä ja ilma- ja ilmavesilämpöpumpun ulkoyksiköstä: