Rakentaminen ja luvat

Rakentamista ohjaa ja valvoo kunnallinen rakennusvalvonta lainsäädännön mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999)
Rakentamislaki (RakL 761/2023) vuoden 2025 alusta

Rakennusten tulee täyttää lujuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Lisäksi rakennusvalvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista viihtyisän ympäristön ja laadukkaan rakennuskannan syntymiseksi ja säilymiseksi. Lupamenettelyä säätelee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja -asetuksen (MRA) lisäksi kunnan rakennusjärjestys sekä ympäristönsuojelumääräykset.

Kaikki rakentamisen luvat ja ilmoitukset tehdään sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Lue tästä tarkemmat ohjeet.

Rakennusvalvonnan lomakkeita:

Yhteystiedot
  • Markku
    Takala
    Rakennustarkastaja 044 428 8229
  • Tarja
    Alhonen
    Lupasihteeri/Kaupunkikehityslautakunnan sihteeri 044 728 8216