Rakennusrekisterien tarkastusprojekti

Projektin tarkoituksena on saattaa ajan tasalle viranomaisten rakennustietojen rekisterit.

Mänttä-Vilppulan kaupungin tekninen palvelukeskus on käynnistänyt rakennusrekisterien tarkistusprojektin, jonka tarkoituksena on saattaa ajan tasalle viranomaisten rakennustietojen rekistereitä. Tällä hetkellä tiedot ovat puutteellisia ja vanhempien rakennusten tiedot puuttuvat kokonaan. Ajantasaistettavia rekistereitä ovat muun muassa kaupungin ylläpitämä rakennus- ja huoneistorekisteri. Samalla tarkistetaan myös kiinteistöjen osoitteet, vesihuoltovarusteet ja jätevesijärjestelmät.

Lomakkeet:

Kiinteistökartoituksessa tarkistetaan kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten lukumäärä ja mitataan rekisteristä puuttuvat rakennukset, sekä kerätään tiedot sijainnista, arvioidusta valmistusvuodesta, pinta-ala ulkomitoin, tilavuus sekä rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus.

  • Kaikista yli 5 m² suuruisista rakennuksista, esimerkiksi pienten talousrakennusten (liiterit ym.), rakennelmien, laajennusten, katoksien (ajoneuvokatokset), vesirajalaitteiden (suurehkot laiturit, rantaterassit) sekä jätevesien käsittelyjärjestelmien luvantarvetta tarkastellaan. Myös kiinteistöllä sijaitsevat purkukuntoiset rakennukset kuten mm. hylätyt vajat on ilmoitettava vuodesta 2007 alkaen.
  • Tarkoituksena on saattaa mm. verohallinnon ja rakennusvalvonnan kiinteistökohtaiset rakennustiedot mahdollisimman yhdenmukaisiksi (kiinteistöveropohjan luotettavuus paranee) sekä auttaa kiinteistön omistajaa rakennusten ilmoittamisessa verottajalle.
  • Viranomaistyö helpottuu rakennuslupavaiheessa ja lupaseurannassa ja rakennuksen omistajanvaihdoksen yhteydessä kiinteistön tilanne on ajan tasalla.
  • Tarkastetut, ajantasaiset rakennustiedot välitetään edelleen väestötietojenjärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteriin, lisäksi kaikki rakennukset saavat pysyvän rakennustunnuksen (PRT). Luotettavilla, ajantasaisilla rakennustiedoilla rekisterissä on merkityksensä muun muassa oikean ja oikeudenmukaisen kiinteistöverotuksen toteutumisessa.

Kiinteistökartoituksen osalta Pohjaslahden alue on valmis. Seuraavaksi on vuorossa Kolho, jonka jälkeen Mänttä ja viimeisenä Vilppula.

Kiinteistökatselmuksissa tarvittaessa läsnä ovat vain katselmuksen kannalta oleellisimmat henkilöt. Mittauskäynnit eivät vaadi kiinteistön omistajilta toimenpiteitä. Tarkastusoikeus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (183 §).