Osoiteasiat

Kaupunki ylläpitää osoiterekisteriä ja osoitekarttaa sekä antaa osoitenumerot.

Rakennusten osoitteet annetaan osana kaavoitus- ja rakennusvalvontatehtäviä. Lainsäädäntö edellyttää, että rakennuksen osoite on merkitty maastoon ennen rakennuksen käyttöönottoa. Osoitteiden ajantasaisuuden lisäksi on tärkeää, että osoitteet toimivat käytännön elämässä niin maastossa kuin sähköisissä palveluissa osoitetietoa käytettäessä.

Asemakaava-alueilla teiden nimet päätetään asemakaavassa. Haja-asutusalueilla teiden nimistä päättää kaupunkikehityslautakunta. Kaupungin osoitejärjestelmä perustuu Suomen Kuntaliiton julkaisemiin ohjeisiin ja suosituksiin.

Haja-asutusalueelle uusia teitä nimetään silloin, kun tien varrella on vähintään kolme osoitetta vaativaa kohdetta.  Kuntalaiset voivat esittää nimettäviä teitä. 

Kaupungin rakennusvalvonta hoitaa osoiteasioita. Osoitenumerot annetaan rakennusluvan yhteydessä. Kaupunki ilmoittaa uudet tai muuttuneet osoitteet maanmittauslaitoksen ylläpitämään tie-aineistoon, viranomaiselle ja postille.

Haja-asutusalueella osoitenumerointi perustuu rakennuspaikan liittymän etäisyyteen tien alkupisteestä. Osoitenumero muodostuu jättämällä metrimäärästä viimeinen numero pois. Parittomat numerot ovat tien vasemmalla puolella ja parilliset oikealla puolella.

Kiinteistön omistajan velvollisuus on hankkia rakennuksen seinään asennettava numerokyltti. Kyltti on valkeapohjainen taulu, jonka korkeus on noin 20 cm ja numeroiden korkeus noin 10 cm. Numerokyltti sijoitetaan rakennuksen seinään, mistä sen tulee näkyä sille tielle, jonka mukaan osoite muodostuu. Jos rakennus ei ole tien välittömässä läheisyydessä, kyltti sijoitetaan sekä rakennuksen seinään, että liittymään, josta kiinteistölle kuljetaan. Jos kyltti asetetaan tien varteen, se tulee asettaa erilliseen liikennemerkkipylvääseen. Kyltin alapinnan korkeus on vähintään 2 m tien yläpuolella. Tarpeen vaatiessa tulee käyttää kaksipuolista numerokylttiä. Osoitemerkintä opastaa hälytys- ja huoltoajoa ja muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Kaupunki asentaa tiennimikilvet kaikille osoitejärjestelmän mukaisille teille.

Yhteystiedot
  • Tarja
    Alhonen
    Lupasihteeri/Kaupunkikehityslautakunnan sihteeri 044 728 8216