Kartasto ja mittauspalvelut

vastaa kaupungin kantakartan ylläpidosta, maastomittauksesta, kiinteistönmuodostuksesta Mäntän asemakaava-alueella sekä tonttien ja muiden maa-alueiden myynnin ja vuokrauksen valmistelusta.

Kartasto- ja mittauspalveluissa ylläpidetään ja tuotetaan erilaisia kartta-aineistoja, kuten pohjakartta sekä johtokartta. Suurin osa kaupungin aineistoista on numeerisessa muodossa. Paikkatietojärjestelmää ylläpidetään ESRI:n ArcGis Pro-ja 3D-Win -ohjelmistolla. Mänttä-Vilppulan kaupungilla on käytössä ETRS89-GK24 karttakoordinaattijärjestelmä sekä N2000-korkeusjärjestelmä. Kartta-aineistoja tuotetaan sekä kaupungin hallinnolliseen käyttöön, että yksityisille asiakkaille. Aineistoja luovutetaan pääsääntöisesti edellä mainituissa järjestelmissä sekä yleisimmissä CAD-formaateissa.

Kartta-aineistoja voi tarkastella kaupungin karttapalvelussa, josta voit valita karttanäkymään palvelussa olevia aineistoja sekä tulostaa karttaotteita. Palvelu on maksuton eikä vaadi kirjautumista. Kaupungilta voit tilata myös virallisia otteita, kuten lainhuutotodistuksia ja rasitustodistuksia, kiinteistötietojärjestelmästä.

Mittauspalvelut tuottaa sijainti- ja ominaisuustietoja paikkatietojärjestelmään; kiinteistöjä, rakennuksia, maastotietoja ja katuverkostoa. Maastomittaus huolehtii rakennuslupiin liittyvät sijainninmääritykset, korkeustasot ja sijaintikatselmukset sekä kiinteistönmuodostukseen liittyvät mittaukset ja lohkottavien tonttien pyykitykset. Mittaukset tehdään takymetri – ja GNSS-mittauksena.

Kiinteistönmuodostamistoimenpiteet Mäntän asemakaava-alueella hoidetaan kartasto ja mittauspalveluiden toimesta. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi tonttien lohkomiset, rajankäynnit ja rasitetoimitukset. Tällä alueella rakennuskortteleihin laaditaan sitova tonttijako (suunnitelma tonttien muodostumisesta). Sitovan tonttijaon alueella rakennusluvan edellytyksenä on kiinteistörekisteriin merkitty tontti. Lohkomista haetaan Mänttä-Vilppulan kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä. Muualla kaupungin alueella kiinteistönmuodostuksen hoitaa maanmittauslaitos. Kiinteistönmuodostukseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä kaupungin maankäyttöinsinööriin.

Tonttien ja muiden maa-alueiden varaukset, myynnit ja vuokraukset hoidetaan tällä vastuualueella. Kaupunki on uudistanut pientalotonttien tonttimarkkinointia ja nyt on mahdollista ostaa tontti esim. lisäalueeksi ilman rakentamisvelvoitetta. Tonteille on määritetty myyntihinnat, jonka lisäksi ostaja maksaa tontin lohkomiskulut. Omakotitontin varausaika on 6 kuukautta. Asuintonteista löydät tarkemmin tietoa Tontit -sivustolta.

Teollisuus- ja yritysalueen tontit alueittain. Tontit varataan ennen myyntiä, varausaika 9 kuukautta. Varauspäätöksen tekee kaupunkikehityslautakunta.

Karttaotteita- ja numeerisia kartta-aineistoja voi tilata paikkatietosuunnittelijalta. Virallisia kiinteistörekisterin otteita (kiinteistörekisteriote, lainhuutotodistus ja rasitustodistus) voi tilata maankäyttöinsinööriltä ja kaupunkisuunnittelupäälliköltä.

Kaupunkisuunnittelupalveluiden hinnasto

Yhteystiedot
 • Uusi maankäyttöinsinööri syyskuusta 2024 alkaen 044 797 2012
 • Juha
  Pohjalainen
  Paikkatietosuunnittelija 050 062 1714
 • Paavo
  Järvelä
  Kartoittaja 044 097 9239