Asemakaava

ohjaa rakentamista, esimerkiksi mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla.

Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä. Asemakaavassa osoitetaan esimerkiksi mihin tarkoitukseen aluetta saa käyttää, miten rakennukset sijoitetaan ja miten paljon tontille saa rakentaa tai mitä pitää säilyttää. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta.

Karttapalvelussa on julkaistu kaikki voimassa olevat asema- ja yleiskaavat (pdf-muodossa). Aineistot ja ohjeet löytyvät ikkunan vasemmasta ylälaidasta kohdasta Karttatasot ja selitteet. Zoomaa karttaa tarvittaessa isommaksi ja odota sen tarkentumista. Karttatasovalikosta voit valita katsottavan kaavatason. Kaavamerkintöjä katsottaessa valitse taso ”-määräykset”. Tästä tasosta löydät myös alkuperäiset asemakaavakartat. Karttapalvelusta otettu kaavaote tulee tarkistaa aina alkuperäisestä hyväksytystä kaavakartasta.

Lisää aiheesta: Ympäristöhallinnon verkkosivut

Yhteystiedot
  • Julia
    Virtanen
    Kaupunkisuunnittelupäällikkö 044 035 4320