Yksityistiet

Yksityistie on tie, joka sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella eikä ole maantie. Yksityistien omistavat osakkaat eli jokainen yksityistien varrella asuva on osakkaana omistamansa kiinteistön kulkuyhteyden tiessä, riippumatta siitä onko tielle perustettu virallista tiekuntaa tai ei. Yksityistielain mukaan yksityistien tienpitäjinä toimivat tieosakkaat ja he yhdessä huolehtivat tiestä.

Kaupungin alueella on 157 yksityistiekuntaa, joista kunnossapitoavustusta saa 90 tiekuntaa. Kunnossapitoavustuksen edellytyksenä on, että tien vaikutuspiirissä on vakinaista asumista ja tielle on perustettu tiekunta. Avustusta pitää hakea kaupungilta saatavalla hakemuslomakkeella maaliskuun loppuun mennessä vuosittain. Kaupunki avustaa yksityistien perusparantamista määrärahojen puitteissa, mikäli hanke saa ELY-keskuksen myöntämää avustusta.
Yksityistieavustuksista päättää tekninen lautakunta. Tiekuntien riita-asioita käsittelee 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain mukaan käräjäoikeus. Kaikki yksityistietoimitukset mukaan lukien tiekuntien perustamiset pitää maanmittauslaitos.

Mänttä-Vilppulan yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Mänttä-Vilppulan kaupungin kunnossapitoavustusten edellytykset:

1) Tiekunta pitää olla perustettu. (YTL 84 §)

2) Tien vaikutuspiirissä pitää olla vakinaista asumista tai tiellä on huomattava liikenteellinen merkitys.

3) Tiekunnan tien pituus pitää olla vähintään 300 metriä.

4) Kaupungin laatima kirjallinen hakemuskaavake on täytettävä joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä.

5) Tiekunnan on huolehdittava, että tiestä on 89 §:n mukaiset ajantasaiset tiedot maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä. (YTL 50 §, 89 §) (www.maanmittauslaitos.fi)

6) Tiekunnan on huolehdittava, että tiestä on painorajoituksia ja tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. (YTL 50 §, 56 §:n 3 mom. 9. kohta, 29 §:n 1 mom.) (www.vayla.fi/yksityistiet)

Liikenteenohjauslaitteen asettaminen yksityistielle

Yksityistienpitäjän tulee pyytää kunnalta suostumus liikenteenohjauslaitteen asettamiselle yksityistielle Tieliikennelain 729/2018 71 § mukaisesti.

Edellä tarkoitettua suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten ja tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen.

Yhteystiedot
  • Arto
    Myllylä
    Infrapalvelupäällikkö 050 033 3538