Torit

Torit ovat tärkeitä ostos-ja kokoontumispaikkoja. Vilppulassa toripäivä on tiistaisin, Mäntässä torilla tavataan aina perjantaisin.
Tervetuloa ostamaan, myymään tai tuttavia tapaamaan!

Vilppulan tori on avoinna tiistaisin klo 7.00 – 13.00. Mikäli tiistaiksi sattuu pyhäpäivä tai muu virallinen juhlapäivä, toripäivä on tätä seuraava arkipäivä.
Mäntän tori on avoinna perjantaisin klo 7.00 – 13.00. Mikäli perjantaiksi sattuu pyhäpäivä tai muu virallinen juhlapäivä, toripäivä on tätä edellinen arkipäivä. Poikkeuksena pitkäperjantai, jolloin tori on perjantaina!

Torimyyjille

Toripaikan koko on 4 m x 4 m.

Kertamaksut yhdestä toripaikasta:

 • Mäntän tori Ilman sähköä 8 € sisältäen arvonlisäveroa 24 %
 • Vilppula tori ilman sähköä 4 € sisältäen arvonlisäveroa 24 %
 • valovirran käyttö toripaikalla 7 € sisältäen arvonlisäveroa 24 %
 • voimavirran käyttö toripaikalla 10 € sisältäen arvonlisäveroa 24 %.

Puolivuosisopimus (yksi toripaikka) 115 €, laskutetaan arvonlisäverottomana.
Erillinen valovirta 95 € sisältäen arvonlisäveroa 24%.
Erillinen voimavirta 200 € sisältäen arvonlisäveroa 24%.

Vuosisopimus (yksi toripaikka) 130 €, laskutetaan arvonlisäverottomana.
Erillinen sähkö 110 € sisältäen arvonlisäveroa 24%.
Erillinen voimavirta 240 € sisältäen arvonlisäveroa 24%.

Toripaikkahintoihin sisältyy syväkeräyssäiliö jätteille ja pahville.

Torinkäyttö markkinoita varten

 • Mänttä 250 € sisältää arvonlisäveroa 24 %. Hintaan sisältyy yksi syväkeräyssäiliö jätteille ja sähkö
 • Vilppula 110 € sisältää arvonlisäveroa 24 %.Hintaan sisältyy yksi syväkeräyssäiliö jätteille ja sähkö

Torin käytöstä muina kuin toriaikoina päättää infrapalvelupäällikkö.

Torimyyjän, jolla on toripaikasta voimassa oleva sopimus, on otettava toripaikka käyttöönsä toripäivänä viimeistään klo 07.30. Mikäli ei pääse klo 07.30 mennessä paikalle, mutta tulee myöhemmin, on siitä ilmoitettava puhelimitse torivalvojalle. Jos paikkaa ei ole otettu käyttöön sovittuun aikaan mennessä eikä myöhäisemmästä tulosta ilmoitettu, on torivalvojalla oikeus luovuttaa paikka toiselle.
Torimyyjän on myyntiajan päätyttyä poistettava torilta myymättä jääneet tavaransa ja myynnissä käyttämänsä välineet klo 13.30 mennessä, jolloin myös sähkö katkeaa.
Torimyyjän on huolehdittava käyttämänsä toripaikan siivoamisesta myynnin jälkeen sekä vietävä roskat pois niille osoitettuun paikkaan. Mikäli roskista ei huolehdita, peritään toripaikasta kaksinkertainen maksu.
Järjestyksestä ja siisteyden valvomisesta torilla huolehtii torivalvoja. Mikäli torimyyjä ei noudata annettuja ohjeita tai torivalvojan kehotuksia, valvojalla on oikeus pyytää myyjää poistumaan torilta.

Yhteystiedot
 • Marianne
  Virkajärvi
  Puistotyönjohtaja 044 728 8425