Rakennusvalvonta muistuttaa

Puiden kaatamiseen (1-10 kpl) asemakaava-alueella tulee tehdä kirjallinen puunkaatoilmoitus kaupungin puistotyönjohtajalle. Lomake ja ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan sivuilta kohdassa Rakentaminen ja luvat.

Isommista hakkuista on tehtävä maisematyölupahakemus Lupapiste.fi-palvelussa.

Aurinkopaneeleista tulee tehdä asemakaava-alueella toimenpideilmoitus ennen asentamista Lupapiste.fi-palvelussa.

Maalämpökaivojen poraaminen edellyttää toimenpidelupahakemusta Lupapiste.fi-palvelussa.