Osallistuva budjetointi vuodelle 2025 on auki, ja vastauksia viime vuodelle

Kysymme viime vuoden tapaan ehdotuksia kaupungin toimenpiteiksi elinympäristömme kehittämiseen.

Kyselyyn voi vastata tästä linkistä toukokuun 2024 ajan seuraavasta linkistä: https://link.webropol.com/s/manttavilppula2025

Incusion Programme’s Survey for investments in the city of Mänttä-Vilppulan for year 2025. This survey is also available in English.

Viime vuoden kyselyn satoa

Kuluvalle vuodelle saatiin viime vuoden kyselyssä 28 vastausta. Kysyimme seuraavien toimintojen osa-alueiden tärkeyttä asteikolla 1-5.

yleisin vastauskeskiarvo
Kulttuuri ja matkailu 43,8
 Liikunta ja ulkoilu 44
 Osaaminen ja oppiminen54,2
 Puistot ja virkistysalueet 43,9
 Rakennettu ympäristö 54,3
 Ekologisuus43,5
 Terveys ja hyvinvointi 54,5
 Yhteisöllisyys 43,7

Kokonaisuutena voidaan todeta, että kaikki osa-alueet koettiin merkityksellisiksi.

Vastaajat esittivät muun muassa seuraavia toimenpiteitä ja kommentteja:

Kulttuuri ja matkailu

Vilppulan aseman seudun kehittäminen elävämmäksi -> Teemme yhteistyötä muun muassa Väyläviraston kanssa koko ajan. Viime vuonna piha-aluetta parannettiin jo. Väylävirasto tutkii rakennusten kuntoa.

Vilppulan satama on tunnettu leirialue, sitä pitäisi kehittää -> Valmistelemme alueelle yleissuunnitelmaa.

Orivesi-Mänttä-Keuruu väliselle tie osuudelle kunnon mainokset -> Mainokset vaativat oletuksena ELY-keskuksen luvat. Olemme uusimassa pysäyttäjiä ja opastauluja tänä vuonna.

Esittävän taiteen yhteinen tila väline-, harjoittelu- ja esiintymismahdollisuuksineen yhdistyksille -> Tilapalvelut koordinoi jatkuvasti sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Myllyrannan suulin lattiaa parannetaan tänä vuonna. 

Liikunta ja ulkoilu

Nykyisten liikunta- ja harrastuspaikkojen käyttökuntoisuuden varmistaminen. Erityisesti ns. kaiken kansan liikuntaan tulisi panostaa. Latujen ylläpito säännölliseksi. -> Käytämme resurssejamme (työvoima, kalusto ja rahoitus) niin tehokkaasti kuin mahdollista.

Myllyrantaan avantouintipaikalle ajastimella varustettu lämmittelypaikka -> Käsitellään tulevan talousarvion yhteydessä.

Pyörätiet välille Vilppula-Kolho, kantateille 348 Keuruuntie välille Virtaintie-Pohjaslahdentie ja kantatielle 346 Pohjaslahdentie välille Virtaintie-Tammikoskentie. Pyörätiet on saatava kuntoon, tällä hetkellä suurin osa on huonossa kunnossa. Valtatien varrella pitäisi olla enemmän penkkejä.  -> Olemme välittäneet toiveet ELY-keskuksen väelle.

Osaaminen ja oppiminen

Peruskoulu-asiat täällä taitaa olla kohdillaan, mutta ammattikoulun puolelle olisi hyvä saada lisää uusia tutkintoja jotta yhä useampi nuori jäisi tänne. Monipuoliset koulutusvaihtoehdot kaikenikäisille estävät ja hidastavat asukkaiden valumista suuriin kaupunkeihin. -> SASKY on uutisten mukaan viime aikoina tiivistänyt yhteistyötään muun muassa Metsä Tissuen kanssa ja saanut erityisammattitutkinnon lentokonealalle.

Pienen esikoululaisen äitinä toivoisin, että kaupunki järjestäisi aamu-ja iltapäivätoimintaa eskareille ja 1-2lk myös kesällä. -> Toive välitetty sivistys- ja kulttuuripalveluille. 

Puistot ja virkistysalueet

Lasten leikkipaikkojen kunnostus ja ulkokuntosaleja kunnan taajamiin -> Huomioimme toiveen talousarvion valmistelussa. Teemme pienimuotoisia toimenpiteitä käyttötalouden puitteissa. 

Lemmenpolku olisi hyvä aurata auki myös talvella. Sitä voi jatkaa myös ja valaista. -> Lemmenpolku ei ole kaupungin hoidettavana.

Koirapuiston perustaminen -> Asia käsitellään talousarvion valmistelussa.  

Rakennettu ympäristö

Kaupungin katukuva on pyrittävä pitämään siistinä ja houkuttelevana. Tyhjiä toimitiloja on markkinoitava ja saatava käyttöön yrittäjille. -> Teemme jatkuvasti töitä tonttipörssin parissa ja pyrimme saamaan kaupungin omistuksessa olevat tilat saataville. MW-Kehitys on meihin aktiivisesti yhteydessä. Emme voi markkinoida esimerkiksi kerrostaloissa sijaitsevia liiketiloja, joita emme omista.

Kadut ehdottomasti kuntoon. -> Kaupungissa on käynnissä talouden tasapainottamisohjelma ja kuntien taloudellinen tilanne on yleisesti lähivuosina tukalassa tilanteessa. Infran, mukaan lukien katujen uusinta on tyyristä, joten uusintaa tehdään muut investoinnit ja tarve huomioon ottaen niin paljon kuin mahdollista.

Julkinen liikenne? Palveluliikenne? -> Tutkimme jatkuvasti tapoja, joilla saavutettavuutemme paranee. Olemme tehneet testejä esimerkiksi käynnissä olevan junataksi-kokeilun muodossa.

Savosenmäessä pitäisi ehdottomasti liikenneturvallisuusjärjestelyjä. -> Alue on tunnistettu kehittämistä vaativaksi.

Mustalahden kiertoliittymä täytyy rakentaa. -> ELY-keskukselta on tulossa tiesuunnitelmat nähtäville tuntemattoman ajan päästä. Myötävaikutamme rahoituksen myöntämiseen mahdollisimman paljon tiesuunnitelmien valmistuttua. 

Ekologisuus

Lajiteltujen jätteiden keräyspisteitä tulisi olla muuallakin kuin S-Marketin parkkipaikalla. Kaupungilla liikkuessa liian vähän roskiksia julkisilla paikoilla. -> Keräyspisteistä vastaa Pirkanmaan jätehuolto, Suomen Pakkauskierrätys RINKI ja jätteiden tuottajavastuuyhteisöt. Kehitämme roskakoriasiaa muun muassa SUP-direktiivin johdosta. 

Terveys ja hyvinvointi

Peruspalveluiden säilyminen olisi hyvin tärkeä juttu asukkaiden kannalta. -> Olemme koko kaupunkiorganisaationa tehneet edunvalvontatyötä Pirhan suuntaan aktiivisesti. 

Yhteisöllisyys

Kaupunkilaisten osallistaminen kyselyin on hyvä asia. Yhdistysten ja kyläyhteisöiden kuuleminen ja kutsuminen keskusteluihin tai kaupungin edustajan vierailu kyläkuntien kokouksissa voisi olla valaisevaa ja hyödyllistä. Toivon, että kaupunkilaisten parannuskohteet viihtyvyyteen otetaan huomioon siten, että niitä pyyntöjä myös toteutetaan -> Vastaanotamme kutsuja. Toivomme, että esimerkiksi kuntalais- ja osallistavan budjetoinnin kyselyissä saapuu ehdotuksia jatkossakin.

Lisätietoja:

  • Ville
    Keränen
    Kaupunkikehitysjohtaja 044 097 9213