Mänttä-Vilppulan kaupunki Lempäälän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto siunasi kokouksessaan 17.6.2024 Mänttä-Vilppulan siirtymisen 1.1.2025 alkaen Lempäälän kunnan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Keuruun kaupungin irtisanottua maaseutuhallintoa koskevan yhteistyösopimuksen Pirkanmaalla on käyty kuntien välisiä neuvotteluja maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden laajenemisista. Neuvottelujen tuloksena Kuhmoinen, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat ovat liittymässä Lempäälän kunnan isännöimään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen.

  • Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi uudet sopijakunnat mukaan yhteistyöhön, toteaa Lempäälän kunnan elinvoimapäällikkö Maria Virtanen.

Tällä hetkellä Lempäälän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Akaa, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi. Uusi yhteistoimintasopimus käsitellään päätöksenteossa jokaisessa 17 sopijakunnassa tämän vuoden aikana.

  • Pirkanmaa on meille uusille pirkanmaalaisille luonnollinen suunta myös maaseutuhallinnon tuottamisen suhteen. Kiitos Lempäälän yhteistoiminta-alueelle hienosti sujuneista liitosneuvotteluista, Kuhmoisten kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen kiittelee.

Kustannussäästöjä palvelun laadusta tinkimättä

Uuden yhteistoiminta-alueen muodostamisella tavoitellaan noin 100 000 euron kustannussäästöjä. Tehokkaat palvelun tuottamisen yhteiset toimintatavat ja laaja-alainen, monen kunnan muodostava yhteistoiminta mahdollistavat toivotun kustannuskehityksen. Lempäälän kunta jatkaa viljelijöille suuntautuvia vuosittaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä myös uuden yhteistoiminta-alueen aikana. Vuoden 2023 asiakaspalvelusta viljelijät antoivat Lempäälän hallinnoiman kunnan maaseutuviranomaisen tuottamista palveluista kiitettävän arvosanan. Katso tiedote tästä.

  • Lempäälän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen palveluihin kohdistuva hyvä asiakaspalaute luo positiivisia odotuksia tulevalle yhteistyölle. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kustannussäästöt kuitenkin ilman palvelutason heikentymistä on myös tervetullut uutinen kuntien tiukentuvassa taloustilanteessa, toteaa Kuhmoisten hallintojohtaja Sanna Luukkanen.
  • Yhdessä olemme enemmän. Laadukkaiden palveluiden lisäksi pääsemme tavoittelemaan myös toivottua kustannuskehitystä, Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö kertoo.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaiset toimivat kunnan lakisääteisissä tehtävissä maaseutuviranomaisille määritellyn erityistoimivallan mukaisesti. He muun muassa huolehtivat asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtävissä eri säädösten täytäntöönpanoista kuntatasolla. Keskeisimpiä tehtäviä ovat maataloustuki- ja korvausasioiden hoitaminen, hallinnollisten valvonta- ja tarkastustehtävien ja vahinkoarvioiden suorittaminen sekä asiakkaiden viranomaisneuvonta, koulutukset ja erilaiset asiantuntijalausunnot ja alkutuotannon varautumis- ja valmiusasiat. Myös rekisteröinti eläintenpitäjäksi ja eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyvät asiat ovat osa kunnan maaseutuviranomaistehtäviä. Viranomaistyön alkaessa yhteistoiminta-alueella työskentelee 12 maaseutuelinkeinoviranomaista. Työnantajana toimii Lempäälän kunta.

  • Tiedotamme asiakkaitamme käytännön asioista tarkemmin loppuvuodesta. Tavoitteena on saada kuntien välinen sopimus päätettyä jokaisessa sopijakunnassa kesälomien molemmin puolin, jonka jälkeen toimeenpanolle on vahvempi mandaatti, kertoo yhteistoiminta-alueen johtajana toimiva maaseutupäällikkö Timo Perälampi.

  • Digitalisaation mahdollisuuksien laaja käyttöönotto, tekoälyn luomat mahdollisuudet, paikkatietojärjestelmien liittymät erilaisiin tietokantoihin ja viljelijöiden jo korkea koulutustaso sekä osaaminen mahdollistavat ajasta ja osin paikastakin riippumattoman mondernin maaseutuhallinnon. Viljelijä odottaa maaseutuhallinnolta osaamista ja neuvontapalveluiden joustavuutta, toteaa Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintojohtaja Anitta Hietaniemi.

Avainlukuja yhteistoiminta-alueesta  

Vuoden 2025 alusta muodostuvalla yhteistoiminta-alueella oli vuoden 2023 tilaston mukaan yhteensä 2080 aktiivimaatilaa. Alueella on maatalouskäytössä olevaa peltopinta-alaa yhteensä noin 99000 hehtaaria. Keskimääräinen tilakoko peltopinta-alassa mitattuna on noin 47 hehtaaria. Maatilojen tuotantosuuntana noin 77 prosentilla on viljanviljely tai jokin muu kasvinviljely. Maidontuotantoa on noin 160 maatilalla, joka muodostaa kahdeksan prosentin osuuden tuotantosuunnista. Lisäksi noin kymmenellä prosentilla on jotain muuta eläintuotantoa, kuten esimerkiksi hevonen, nauta, lammas ja siipikarja. Kunnan maaseutuviranomainen käsittelee vuosittain alueelle maksuun erilaisia maatalouden tukia ja korvauksia yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.

Jokaisen sopijakunnan hyväksyttyä uusi yhteistoimintasopimus, muodostuu Pirkanmaalle vuoden 2025 alusta laaja-alainen 17 kunnan kokoinen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, johon kuuluu Akaa, Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.  

  • Tilanne on Ruoveden sekä muidenkin ”uutta” kotia etsivien kuntien kannalta hyvä, että meillä oli tarjolla vain erinomaisia vaihtoehtoja. On jälleen hieno osoitus kuntien yhteistyöstä, että saimme näin neljän kunnan kesken yhteisen suunnan sovittua. Tämä tuo sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä etua kaikille, Ruoveden kunnanjohtaja Toni Leppänen toteaa.
Kartta maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueesta 2025.

Kuvassa on sinisellä merkitty valmistelussa oleva Lempäälän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, johon 1.1.2025 alkaen kuuluisivat Akaa, Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Kuvassa punaisella on merkitty valmisteilla olevaa palveluverkkorakennetta, josta kunnat tulevat sopimaan tarkemmin myöhemmin.

Artikkelikuva:

Yhteiskuva neuvottelujen välissä Lempäälä-talon kirjaston katsomoportailla.

Kuvassa ylärivissä vasemmalta Lempäälän kunnan elinvoimapäällikkö Maria Virtanen, Kuhmoisten kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen ja Kuhmoisten kunnan hallintojohtaja Sanna Luukkanen.

Alarivissä vasemmalta Ruoveden kunnan elinvoimapäällikkö Tanja Lahti, Ruoveden kunnanjohtaja Toni Leppänen, Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö, Virtain kaupunginjohtaja Henna Viitanen ja Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintojohtaja Anitta Hietaniemi. Kuva: Lempäälän kunta.