Kaupungin vuoden 2024 avustukset on maksettu

Vuonna 2024 Mänttä-Vilppulan kaupungin avustuksia jakoivat kaupunginhallitus sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta. Kaupungin vuoden 2024 avustukset on nyt maksettu kaikille vaaditut liitteet toimittaneille hakijoille. Avustuksia myönnettiin Mänttä-Vilppulassa toimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille ja yhteisöille yleishyödylliseen toimintaan sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan.

Hakuaika avustuksille oli 18.3.–15.4.2024. 

Avustuksia hakivat yhteensä:

Yleisavustukset: 21 hakijaa (- 1 kulttuuriavustuksiin siirretty hakija)

Nuorisoavustukset: 5 hakijaa (-1 kulttuuriavustuksissa huomioitu hakija)

Kulttuuriavustukset: 13 hakijaa (+ yksi yleisavustuksista kulttuuriavustuksiin siirretty hakija)

Liikunta-avustukset: 18 hakijaa

Avustuksia myönnettiin yhteensä 41 701,01 €, jotka jakautuivat seuraavasti:

Yleisavustuksia myönnettiin 15 871,01 € yhteensä 13 yhdistykselle. Nuorisoavustuksia myönnettiin 3000 € yhteensä 4 yhdistykselle. Kulttuuriavustuksia myönnettiin 10 000 € yhteensä 14 yhdistykselle. Liikunta-avustuksia myönnettiin 12 830 € yhteensä 18 yhdistykselle.

Lue lisää yleisavustusten myöntämisestä täältä, nuorisoavustusten myöntämisestä täältä, kulttuuriavustusten myöntämisestä täältä ja liikunta-avustusten myöntämisestä täältä.

Yhdistykset ovat olennainen osa kunnan toimintaa ja paikallisyhteisön elinvoimaa, edistäen yhteisöllisyyttä, tarjoten asukkaille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, sekä täydentäen kunnan tarjoamia palveluita!

Lämmin kiitos kaikille yhdistyksille!