Kaupungin vuoden 2024 avustukset haettavissa 18.3. – 15.4.2024 – hakuaika päättynyt

Vuonna 2024 Mänttä-Vilppulan kaupungin avustuksia jakavat kaupunginhallitus sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta. Avustuksia myönnetään Mänttä-Vilppulassa toimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille ja yhteisöille yleishyödylliseen toimintaan sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan.

Hakuaika on 18.3.–15.4.2024. Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella viimeistään ma 15.4. klo 16.00 mennessä.

Lomakkeiden täyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti). Hakemuslomakkeet avautuvat käyttöönne 18.3.2024 klo. 09.00. Hakuaika päättyy ma 15.4. klo 16.00.

Hae yleisavustusta tästä linkistä.

Hae kulttuuri- ja nuorisoavustusta tästä linkistä.

Hae liikunta-avustusta tästä linkistä.

Periaatteet ja kriteerit kaupunginhallituksen myöntämien yleisavustusten hakuun

Periaatteet:

 • Avustuksia myönnetään ensisijaisesti mänttä-vilppulalaisille ja perustellusti myös muille Mänttä-Vilppulassa toimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille ja yhteisöille.
 • Toimitila-avustusta voidaan hakea yleishyödyllisen yhteisön toimitilan kiinteistöveron maksamiseen. Kiinteistöjä koskevat avustukset rajataan niin, että yhdistyksen, jonka pääasiallinen tehtävä on kiinteistön ylläpito, avustussumma on korkeintaan kiinteistöveroa vastaava summa. Kiinteistön hallinnointiin, ylläpitoon ja korjauksiin ei myönnetä yleisavustuksia.
 • Kohdeavustusta haettaessa on esitettävä arvio kohteen menoista ja tuloista mukaan lukien muualta haetut/saadut avustukset ja yhdistyksen muu varainhankinta.
 • Yhdistysten vuosijuhliin ei myönnetä avustusta.
 • Avustushakemuksen liitteeksi edellytetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024, hakijan sääntöjen mukaisesti hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastuskertomuksineen vuodelta 2023 (yhdistyksen vuoden 2023 tilinpäätös tulee olla käsitelty ja hyväksytty, sisältäen päätösote tai kopio pöytäkirjasta).
 • Avustuksen hakijan on toimitettava kaupungille yhdistyksen säännöt, ellei niitä ole aiemmin toimitettu, tai niihin on tullut muutoksia.
 • Avustuksen saajan tulee sitoutua toimittamaan kaupungin tarkastettavaksi kaikki se kirjallinen aineisto, joka on tarpeen avustuksen käytön selvittämiseksi.
 • Puutteellisin tiedoin ja asiakirjoin toimitettuja hakemuksia ei käsitellä. Kaupunki voi kuitenkin antaa mahdollisuuden hakuajan jälkeiseen hakemuksen täydentämiseen perustellusta syystä.

Vuoden 2024 myöntämiskriteerit:

 • Yhdistyksen/yhteisön toiminta edistää kaupungin strategisia tavoitteita ja/tai tukee ja täydentää kaupungin toimintaa ja/tai edistää Hyte-työtä.
 • Toiminnan laatu ja laajuus Mänttä-Vilppulassa.
 • Jäsenmäärä.
 • Toiminnan kehittäminen ja/tai uudenlaisen toiminnan käynnistäminen yhdistyksen toimesta.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustukset

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt tarkennetut avustuskriteerit vuoden 2024 kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustuksille. 

Katso seuraavan linkin takaa tarkemmat yleisperiaatteet ja kriteerit kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustuksille.

Avustushakemukset saat myös pdf-tiedostoina alla olevista linkeistä:

Yleisavustukset
Kulttuuri- ja nuorisoavustukset

Tiedustelut

Kaupunginhallituksen myöntämät yleis- ja kohdeavustukset: hallintojohtaja Anitta Hietaniemi, 044 097 9202, anitta.hietaniemi(at)taidekaupunki.fi 

Kulttuuritoiminnan avustukset: kulttuuripäällikkö Antti Korkka, 044 4288 210, antti.korkka(at)taidekaupunki.fi 

Nuorisotoiminnan avustukset: nuorisopalvelupällikkö Tarja Tastula, 050 553 7219, tarja.tastula(at)taidekaupunki.fi

Liikuntatoiminnan avustukset: liikuntapalvelupäällikkö Jari Ahvenjärvi, 050 328 7326, jari.ahvenjarvi@taidekaupunki.fi