Vilppulan rantaosayleiskaavan muutosehdotus Parannesjärvellä julkisesti nähtäville

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä -asetuksen 19 §:n mukaisesti Mänttä-Vilppulan kaupunki asettaa Vilppulan rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Valkeelahti 508-416-16-10 julkisesti nähtäville 31.5 -1.7.2024 väliseksi ajaksi. Kaavamuutosalue sijaitsee Ylä-Kolkin Parannesjärven rannalla. 

Kaavaehdotusta koskevaan aineistoon voi tutustua nähtävillä oloaikana kaupungin internet-sivuilla: www.manttavilppula.fi ja Asiointipisteellä kaupungintalolla (Seppälän puistotie 15, Mänttä).

Kaavaehdotusta koskevat mahdolliset muistutukset tulee toimittaa 1.7.2024 klo 15 mennessä osoitteella: Mänttä-Vilppulan kaupunki, Kaavoituspalvelut, Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä tai sähköisesti osoitteeseen: kaavoitus@manttavilppula.fi. 

Kaavoitusta koskevat tiedustelut: kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen puh. 044-035 4320, julia.virtanen@taidekaupunki.fi

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus