Julkipanoilmoitus poikkeamispäätöksestä Kaivokatu 10, Mänttä

Poikkeamispäätös koskee kiinteistöä 508-3-301-6 osoitteessa Kaivokatu 10, Mänttä.

Hakemus koskee asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen muutosta asuin- ja majoitusrakennukseksi.