Ilmoitus naapureille toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta, Savosenmäki, Mänttä

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että haetaan toimenpidelupaa Savosenmäen koulun saattoliikenteen rakentamiselle kiinteistölle 508-3-331-1, Sillanpäänkatu 3, Mänttä.

Hakemuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä 14.-28.5.2024 välisenä aikana Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla (Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä) sekä kaupungin kotisivulla https://manttavilppula.fi/kategoria/kuulutukset/.

Mahdolliset huomautukset on toimitettava nähtävilläoloaikana, kuitenkin viimeistään 28.5.2024 klo 15.00, osoitteeseen: Mänttä-Vilppulan kaupunki, Rakennusvalvonta, Seppälän puistotie 15, 35800 Mänttä.

Tiedustelut:
lupasihteeri Tarja Alhonen, 044 7288216 tai
rakennustarkastaja Markku Takala, 044 4288229