Ilmoitus kuulutuksesta, vesienhoidon keskeiset kysymykset, työohjelma sekä YVA-arviointi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.

Pirkanmaan ELYkeskuksen alueen kunnat kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, mutta Kuhmoisten kunnasta osa kuuluu myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle. Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa.