Ehdotus Pirkanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pirkanmaan alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei esitä muutosta edelliseen kauteen eikä siten ehdota nimettäväksi Pirkanmaan toimialueellaan merkittäviä tulvariskialueita.

Tämä kuulutus ja Pirkanmaan aluetta koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi (kuulemisasiakirja) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.-17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset > Pirkanmaa. Asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta (valtakunnallinen SOVA-kuulemisasiakirja) on nähtävillä sähköisenä 15.3.-17.6.2024 osoitteessa www.vesi.fi/trh.