Vastaa Metsomäen tuulivoimahankkeen asukaskyselyyn 2.6.2024 mennessä

Eurowind Energy Oy:n Mänttä-Vilppulan Metsomäen tuulivoimahankkeeseen liittyvä asukaskysely on avoinna 3.5.–2.6.2024.

Hankkeesta on käynnissä osayleiskaavaprosessi, sekä ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-menettely. Asukaskysely toimii kaavaprosessin ja YVA-menettelyn virallisen vuorovaikutuksen tukena. Kyselyn tuloksia käytetään vaikutusten arviontiin ja niitä tullaan hyödyntämään hankkeen osayleiskaavaprosessissa sekä YVA-menettelyssä.

Hankealue sijaitsee noin kaksi kilometriä Mänttä-Vilppulan Kolhon kylästä luoteeseen. Suunniteltu tuulivoima-alue sijaitsee Mänttä-Vilppulan pohjoisosassa Pirkanmaalla, mutta hankkeen vaikutusalue yltää osin myös Keuruun kunnan alueelle Keski-Suomen maakuntaan. Mäntän, Vilppulan ja Keuruun kuntakeskuksista etäisyys hankealueelle on noin 15 kilometriä.

Asukaskyselyyn vastataan sähköisesti verkkokyselynä. Lähetäthän vastauksesi 3.5.–2.6.2024.

Ethän lisää kyselyyn henkilötietoja. Asukaskyselyn vastaukset ja tiedot käsitellään anonyymeinä

Asukaskyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa https://mpt.link/metsomaki tai skannaamalla oheinen QR-koodi. Linkit aukeaa 3.5.2024.

Yhteystiedot: Eurowind Energy Oy, Frans Duldin, p. 050 365 6545, fdu@eurowindenergy