Keski-Suomen ELY-keskus: Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

,

1.7.2024 KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

KUULUTUS

Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on 28.6.2024 antamallaan päätöksellä
hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen. Ilmoitus koskee Rallimiehet ry:n Keuruun, Mänttä-Vilppulan, Virtain ja Ähtärin kaupunkien
alueilla lauantaina 31.8.2024 klo 7:00 – 22:00 ajettavaa GT Osat ralli- rallikilpailua.


Kuulutus sekä kuulutettava päätös ovat kuulutusaikana 1.7.2024 yleisesti nähtävillä yleisessä tieto-verkossa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Keuruun, Mänttä-Vilppula, Virtain ja Ähtärin kaupunkien yleisissä tietoverkoissa.


Kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla
1.7.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemis-ajankohdasta, 8.7.2024. Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 7.8.2024.


Päätöksestä on valitusoikeus (1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, (2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristö-vaikutukset ilmenevät, (3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, (4) toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä (5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.


KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ylitarkastaja Mia Rahinantti p. 0295 024280
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 250 40101 Jyväskylä
www.ely-keskus.fi/keski-suomi
kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi